Prof. Fijalkowski był ofiarnym lekarzem i niezwykłym obrońcą życia poczętego. Jest dla mnie wzorem do naśladowania. To on stworzył polski model Szkoły Rodzenia. Posłuchajcie jego niezwykłej historii…

Urodził się 4 czerwca 1917r. w Bobrownikach nad Wisłą. W 1935r. rozpoczął studia medyczne w Szkole Podchorążych Sanitarnych na wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego, które przerwał wybuch II wojny światowej. W 1943r. podczas łapanki został aresztowany i doświadczył trudu i niewoli obozów koncentracyjnych w Birkenau- Brzezince oraz Wirtembergii. Przebywając w piekle Oświęcimia obiecał, że jeśli przeżyje, do końca swoich dni będzie walczył o godność człowieka od momentu jego poczęcia, przekonując innych o wartości i pięknie ludzkiego życia.

Po wojnie znalazł się w Edynburgu, gdzie ukończył studia medyczne, następnie wrócił do Polski, by z zapałem oddać się pracy lekarskiej i naukowej.

Gdy w 1956r. weszła ustawa o legalizacji przerywania ciąży, na zaświadczeniach odmawiających wykonania zabiegu pisał: „JAKO CZŁOWIEK, ODMAWIAM.” Przysporzyło mu to nie małych kłopotów, ale do końca pozostał wierny powołaniu lekarza ginekologa.

Dopiero wiosną 1981r. przeproszono Profesora za wcześniejsze zwolnienia, które były nieuzasadnione i nie wynikały z przyczyn merytorycznych, ale ze względów politycznych właśnie.

W konsekwencji wieloletnich prac prof. Fijałkowski stał się twórcą PIERWSZEGO POLSKIEGO MODELU SZKOŁY RODZENIA. Angażował się w liczne formy przekazywania tego, jak ważne i święte jest życie poczęte. Przez 10 lat wykładał w ramach „warsztatów w drodze”, idąc pieszo do Częstochowy.

Ekologia prokreacji zawdzięcza swój rozwój profesorowi Włodzimierzowi Fijałkowskiemu, który pokazywał, że ekologiczne i czyste współżycie seksualne następuje tylko wtedy, gdy bazuje na naturalnym rytmie płodności, gdy potencjalna płodność jest nienaruszona i brama życia pozostaje zawsze otwarta.

Sprzyja to uczestnictwu w szkole rodzenia i motywacji do odbycia porodu w sposób naturalny i rodzinny.

Profesor Fijałkowski ciągle tłumaczył, że poród nie jest chorobą, ani uszkodzeniem ciała, a pojawiajacy się ból /skurcz/ oznacza jedynie przekroczenie bariery fizjologicznej w pokonywaniu wysiłku.

Fijałkowski stał się prekursorem psychologii prenatalnej. Głoszone przez niego prawdy o cudzie życia przed urodzeniem ino jego niezwykłym bogactwie stały się podstawą budowania szacunku do życia w społeczeństwie, a w efekcie do tworzenia struktur i organizacji służących jego obronie.

Profesor chronił życie, jako lekarz, ukazując potrzeby dziecka w okresie płodowym i konieczność ich zaspokajania, a także zwracając uwagę na przeżycia rodziców i rodzeństwa. Poprzez te różne aktywności chciał podkreślić, że jest ciągłym podróżnikiem ku Bogu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *